PM FORUM RO          UK
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
PM FORUM

ASE
Prima paginăDespre noiOrganizareProiecteParteneriateRezultateSistem de calitateContact

 

 I. POLITICA CENTRULUI DE CERCETARI PM-FORUM ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2011 - 2012

  

Activitatea Centrului de cercetări PM-FORUM din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti este orientată spre:

  • creşterea competenţei manageriale şi a calităţii prestaţiei ştiinţifice;

  • îmbunătăţirea permanentă a rezultatelor şi performanţelor cercetării ştiinţifice;

  • îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul economic, juridic şi al administraţiei publice, în permanentă cooperare cu instituţii similare naţionale, europene şi internaţionale;

  • promovarea dimensiunii internaţionale a calităţii în învăţământul superior prin proiecte de cercetare internaţionale etc.

 

II. OBIECTIVELE DEPARTAMENTULUI DE CERCETĂRI ECONOMICE
REFERITOARE LA CALITATE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 20
11 - 2012

   

Obiectivele Centrului de cercetări PM-FORUM în domeniul calităţii sunt următoarele:

  

1.      Îmbunătăţirea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul colectivelor centrului prin:

- participarea la competiţii de recunoaştere naţională, dacă vor fi organizate în această perioadă;  

- dezvoltarea cercetărilor multidisciplinare.

 
    2. Creşterea cu 5% faţă de anul universitar precedent a numărului de proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale şi internaţionale:   

- identificarea programelor naţionale de cercetare;

- identificarea programelor internaţionale de cercetare;

- definirea şi propunerea de noi teme de cercetare la nivel intern şi internaţional.

 
    3. Extinderea arealului de cercetare:

- consultarea bazelor de date ale CNCSIS, CEEX şi FP7 cu privire la temele de cercetare propuse;

- propunerea a două noi arii şi teme de cercetare.

 
    4. Creşterea cu 5% a numărului de lucrări publicate de către cadrele universitare din ASE în reviste cu cotaţie ISI – WOS şi în reviste indexate în baze de date internaţionale:
- elaborarea şi publicarea de articole ştiinţifice, cursuri, tratate, monografii în edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate şi în reviste indexate în baze de date internaţionale;

- participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.


    5. Îmbunătăţirea activităţii de organizare şi coordonare a manifestărilor ştiinţifice:

- colectarea datelor cu privire la manifestările ştiinţifice anuale din ţară şi străinătate organizate în aria de interes a centrului şi diseminarea acestora în rândul membrilor centrului;

- analiza datelor referitoare la manifestările ştiinţifice;

- stimularea colaborării inter-centre în domeniul organizării de manifestări ştiinţifice.

sus

 

 
©Toate drepturile rezervate PM FORUM 2009. Webmaster